Wydawnictwo Naukowe Helion

Wydawnictwo Naukowe Helion - będące częścią Grupy Helion, jednego z największych wydawnictw w Polsce - znajduje się w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Oznacza to, że decydując się na publikację swojej monografii z nami możecie Państwo uzyskać 80 punktów (100 w dziedzinie Nauk Społecznych).
Poza punktami zapewniamy:

Wydawnictwo Naukowe Helion – publikacje prezentujące najważniejsze dokonania naukowe i dokumentujące aktualny stan wiedzy z zakresu m.in. nauk ścisłych, społecznych i ekonomicznych.
Wydawnictwo Naukowe Helion to także podręczniki akademickie kształcące kolejne pokolenia specjalistów i naukowców oraz teksty ważne dla zrozumienia zachodzących w świecie procesów.