Case Study

CFD dla inżynierów od firmy MESco

Autorami książki pt.: CFD dla inżynierów. Praktyczne ćwiczenia na przykładzie systemu ANSYS Fluent są inżynierowie firmy MESco, - od lat zajmujący się symulacją procesów cieplno-przepływowych (Computational Fluid Dynamics), ale także szkoleniem użytkowników programu ANSYS Fluent. Obie te cechy pozwoliły na stworzenie unikatowego tekstu, przeznaczonego dla osób chcących nabyć praktycznych umiejętności posługiwaniem się pakietem programów do numerycznych symulacji procesów cieplno-przepływowych.

Podręcznik, który poza wiedzą dotyczącą CFD zawiera reklamę marki MESco, trafił na rynek otwarty.

Podobne Projekty: